20.10.2016

Германия бори миграцията с работни места в кризисни страни

Така правителството се надява да спре мигрантите, търсещи по-добър живот