26.10.2016

България – част от азербайджански IT проект?

Нашите мрежи щели да са част от линия между Франкфурт и Хонкгонг