22.05.2018

Нова цена на водата от догодина

Ново предложение за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги за периода 2017 - 2021 година внася ВиК Сливен за разглеждане от Комисия за енергийно и водно регулиране . Според предложението, качено на сайта дружеството от 2017 година доставката на питейна вода за гражданите да струва 1,76 лв за куб. при сегашна цена 1,35 лв. За отпадни води ще се плаща 0, 044 лв при 7 стотинки сега. За пречистване на отпадните води се предвижда - 0,415 лв., сега е 0,28 лв за куб. В бизнес предложението се предвижда цената ...

Още

Горещи