21.05.2018

Обсъдиха проектните предложения на община Тунджа

Предстоящата проверка по населени места, във връзка с коректността на подадените имотни декларации от собствениците на имоти в община Тунджа обсъдиха кмета Георги Георгиев и кметове и кметски наместници. Срокът за притежателите на имоти да изпълнят задължението си по Закона за местни данъци и такси за деклариране на актуалното си имотно състояние беше със срок до 30 септември. При установяване на несъответствие от проверяващият екип, между декларираното и реалното състояние на имота по време на проверката, ще бъде изготвен акт за нарушение и щ...

Още

Горещи