25.10.2016

Смъртта вече няма да е извинение за неплатени данъци

Министерството на финансите планира да задължи наследниците да подават декларация от името на починалия