27.10.2016

Компаниите наемат писатели и поети, за да работят с изкуствен интелект

Ролята на писателите е да създават адекватни отговори за персоналните виртуални асистенти, които да звучат приятно и убедително