29.10.2016

Още

Фирмите от еврозоната не се подчиняват на инициативите на ЕЦБ за разходи и инвестиции

Фирмите от еврозоната „скатават“ нарастващи обеми от средства въпреки усилията на Европейската централна банка да насърчи бизнес разходите и инвестициите чрез намаляване на лихвите под нулата. Данни на ЕЦБ, публикувани в петък, показват, че нивото на спестявания на нефинансовите предприятия спрямо тяхната нетна печалба е нараснало солидно през второто тримесечие до многогодишен връх от 6,7% спрямо 6,1% в началото на годината. Нефинансовите инвестиции на тези предприятия пък остават стабилно на ниво от 3,5% в продължение на вече две години. Днешните данни подчертават рисковете, че вместо да насърчава потребителите и бизнеса да разтворят своите портфейли, отрицателните лихвени ставки на ЕЦБ и другите инструменти на провежданата от банката нестандартна политика могат да доведат до по-нататъшен ръст на спестяванията. Спестяванията на домакинствата от еврозоната нараснаха през второто тримесечие до 12,8% - най-високо ниво от края на 2011-а година, според данни на Евростат. Взети заедно, нетните нива на спестовност на домакинствата, бизнесът и правителствата се повиши през второто тримесечие до 6,9% от нетния разполагаем доход в сравнение с 6,1% година по-рано, показват данни на ЕЦБ. Тази промяна се дължи главно на нефинансовите предприятия, чиито нетни спестявания са се увеличили с около 40%, откакто ЕЦБ намали основната си лихва под нулата. Ив Мерш от Изпълнителния съвет на ЕЦБ предупреди в четвъртък, че неотдавнашното покачване на спестяванията в много държави от еврозоната, включително Франция и Германия, "изисква нашето внимание." Подобно развитие би довело до още по-ниски лихвени проценти, тъй като все по-големите спестявания ще се съревновават с все по-малко възможности за инвестиции. Това от своя страна може да бъде последвано от по-големи рискове за дефлация, предупреди Мерш. По-ниските лихви на теория би трябвало да насърчават потребителите и бизнеса да харчат повече с оглед намаляване на възвръщаемостта на спестяванията и на сигурните активи като например държавните облигации. Наказателните лихви върху спестяванията, които някои фирми са принудени да плащат, пък би трябва да действат като допълнителен стимул за тях да харчат повече. Допълнителните разходи следват да доведат до търсене на стоки, увеличаване на икономическия растеж и вдигане на темпа на инфлация. Някои икономисти и банкери обаче предупреждават, че отрицателните лихви сигнализират за опасения относно перспективите за икономическия растеж и способността на централната банка да направлява тези тенденции. Това от своя страна означава, че фирмите могат да са по-консервативни в техните разходи. Днешните последни данни на ЕЦБ изглеждат в подкрепа точно на тази теза. По данни на Централната банка на Германия (Бундесбанк), немските нефинансови предприятия са спестявали повече, отколкото са инвестирали през последните седем години, натрупвайки за този период около 455 млрд. евро в брой и депозити. Управленските екипи на тези компании обвиняват за резервираността си слабата глобална икономическа перспектива, регулаторната несигурност и геополитическите рискове. В тази връзка Ив Мерш от ЕЦБ предупреди, че най-големите рискове в настоящата среда са очакванията за по-слаб икономически растеж в бъдеще, който може да доведе понастоящем до по-ниски инвестиции и прекомерна спестовност.

Икономическите нагласи в еврозоната се подобряват до 10-месечен връх

Индексът на ЕК за бизнес и потребителското доверие се повишава от 104,9 пункта през септември до 106,3 пункта този месец

Рязко подобрение на икономическото доверие в еврозоната през октомври до нов връх за годината

Икономическото доверие в еврозоната отбеляза изненадващо рязко подобрение през октомври до най-високо ниво за годината в резултат на солидно повишение на доверието в промишления сектор и в сферата на услугите, показват резултати от последно проучване на Европейската комисия. Това е пореден знак, че бизнесът в региона успя доста бързо да се отърси от първоначалните опасения относно потенциалното негативно влияние върху европейската икономика, провокирани от решението на Великобритания да напусне ЕС. Индексът, измерващ икономическото доверие в еврозоната, нарасна през октомври до 106,3 пункта от 104,9 пункта през септември при очаквания за негово слабо понижение до 104,8 пункта. Това е най-високо ниво от индекса от декември 2015 година и негово солидно подобрение за втори пореден месец от петмесечното дъно през август от 103,5 пункта. ЕК регистрира ръст на този важен индекс за четири от водещите икономики в еврозоната, като най-солидно подобрение бележи икономическото доверие в Испания (повишение с 2,6 пункта), следвана от Германия (повишение с 1,6 пункта), Италия (с 1,5) и Холандия (с 0,1 пункта). Единствено индексът за Франция бележи слабо понижение с 0,3 пункта. Индексът, определящ бизнес климата в еврозоната, който е индикатор за фазата на текущия бизнес цикъл, също нарасна силно до 0,55 пункта от 0,44 пункта през септември при очаквания за доста по-умерено подобрение до 0,46 пункта, достигайки най-високо ниво от юли 2011-а година. Поредното проучване на Европейската комисия отчита рязко повишение през октомври на индекса, измерващ доверието в индустриалния сектор на еврозоната (скок до -0,6 пункта от -1,8 пункта през септември), солидно подобрение на индекса, оценяващ доверието в сектора на услугите (до 12,0 пункта от 10,0 пункта), повишение на индекса, определящ доверието в строителния сектор (до -14,3 от -15,6 пункта) и стабилизация на индекса, оценяващ доверието в търговията на дребно (в септемврийското ниво от 0,5 пункта). Окончателният индекс на потребителското доверие в еврозоната през октомври пък нарасна до -8,0 пункта от -8,2 пункта през септември, съвпадайки с предварителните данни на ЕК. Солиден ръст отчитат очакванията на промишлените производители за техните продажни цени в бъдеще, като съответният индекс, определян от ЕК, нарасна рязко до 3,2 пункта през октомври (най-високо ниво от 2012-а година) от 0,0 пункта през септември и -0,8 пункта през август, доближавайки неговото дългосрочно осреднено ниво от 4,7 пункта. Това е знак за предстоящо увеличаване на производствените цени през следващите  месеци. В същото време обаче, инфлационните очаквания сред потребителите в еврозоната за следващите 12 месеца, бележат известно отстъпление, като съответният инфлационен индекс на ЕК се понижи през октомври до 4,3 пункта от 4,7 пункта месец по-рано, задържай на този етап далеч под неговото дългосрочно осреднено ниво от 19 пункта.

В Бюджет 2017 няма мерки за присъединяване към еврозоната, заяви икономист

Влизането в ERM 2 може да промени макроикономическите параметри, посочи проф. Ганчо Ганчев

Стабилен растеж на кредитирането за бизнеса и домакинствата в еврозоната през септември

Темпото на растеж на банковото кредитиране за бизнеса и домакинствата в еврозоната стабилизира през септември на нивата от предходния месец при слабо забавяне на растежа на общата парична маса, показват данни на Европейската централна банка, които са пореден знак за продължаващо, макар и сдържано, подобрение на кредитирането в региона. Банковите кредити за бизнеса се повишиха през септември с 1,9% на годишна база, запазвайки темпото на растеж от предходните два месеца, докато кредитите за домакинствата нараснаха с 1,8% след аналогичен растеж през август. Растежът на паричната маса (индексът М3) в еврозоната се забави през септември до 5,0% от 5,1% през август при очаквания за стабилизация в нивото от предходния месец. На тримесечна осреднена база индикаторът М3 се повиши през периода юли - септември с 5,0% при очаквания за повишение с 5,1%, но въпреки това растежът на паричната маса продължава да надвишава прицелното ниво на ЕЦБ за повишение с 4,5%, което отговаря на мандата на Централната банка за ценова стабилност. На заседанието през март ЕЦБ предприе серия мащабни стимулиращи мерки в опит да увеличи кредитирането в еврозоната (увеличи месечния размер на програмата за "количествени улеснения" до 80 млрд. евро и намали основната репо лихва до 0,0%), като през юли банката стартира и нов кръг от много евтино кредитиране на търговските банки (т.нар. TLTRO програма), надявайки се това да доведе до нарастване на инвестициите и кредитите, което в крайна сметка да доведе до повишение на инфлацията и икономическия растеж. Днешните данни подсказват, че основните условия за растежа на кредитирането остават относително благоприятни, но може би малко по-слаби от това, което очаква ЕЦБ, предполагайки, че предприетите стимулиращи мерки все още не успяват да се отразят напълно в реалната икономика на еврозоната. Това от своя страна изглежда в подкрепа на пазарните очаквания, че на заседанието през декември ЕЦБ може да разшири обхвата и размера на програмата си за "количествени улеснения" - най-вече чрез удължаване с поне шест месеца на досегашния ѝ краен срок на действие през март 2017-а година.

ЕС иска "разяснения" по бюджетите на 7 страни от еврозоната

Европейската комисия във вторник е поискала разяснения от 7 страни-членки на еврозоната заради проектобюджетите им. Според ЕК Италия, Кипър и Финландия не посрещат целите на ЕС, докато на Белгия, Португалия, Испания и Литва, чиито бюджети са следени по други причини, също са