28.10.2016

Родители и учители срещу новите мерки за отсъствията

От министерството: школото само да решава за амбулаторните листове