24.05.2018

Правителството ще си сменя сайта

Администрацията на Министерския съвет обяви обществена поръчка за изработването на нов правителствен сайт. Стойността на услугата възлиза на 69 900 лева, без ДДС. Едно от изискванията към изпълнителя е сайтът да поддържа и версия на английски език. До три месеца след избора

Още

Горещи