28.10.2016

Плодорието в Кюстендил

Директорът на института по земеделие проф. д- р Димитър Домозетов откри деветото издание на Празника на плодородието в Кюстендил. Официални гости са извънредния и пълномощен посланик на Китайската народна република - Н.Пр. Джан Хайджоу, депутатът Кирил Калфин, областният управител Виктор Янев, кметът Петър Паунов.           Любимецът на публиката от второто издание на "Мастър Шеф България" Евгени Йорданов също е специален гост на Празника н...

Още

Възможности за развитие на социално предприемачество представи ОИЦ–Кюстендил

На поредица от информационни срещи, проведени в периода 24 - 28 октомври 2016г. с представители на общински администрации, социални предприятия, неправителствени организации, работодатели, екипът на Областен информационен център - Кюстендил представи условията за кандидатстване по процедура „Развитие на социалното предприемачество" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР). Целта на процедурата е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи (в т.ч. хора с увреждания, лица...

Петър Паунов: В община Кюстендил няма да има бежанци

Кметът на Кюстендил Петър Паунов гарантира пред Общинския съвет, че докато той е кмет на територията на общината няма да се приемат бежанци. Коментарът му бе провокиран от питане на съветникът Валери Райчев, дали е подавано заявление до Агенцията за бежанците, с готовност за изграждане на бежански център. Наредба изисква кметовете на общини да подават заявления."Както в Кюстендил няма акули, така няма да има и бежанци", категоричен бе Паунов. Той допълни, че няма информация да се готви бежански център на територията на област Кюстендил....

Кюстендил ще има санирани 2 379 апартамента до пролетта

До пролетта ще бъдат санирани 2 379 апартамента по Националната програма за енергийна ефективност в Кюстендил, обяви кметът Петър Паунов пред общинските съветници. Регистрирани са 55 сдружения на собствениците. Реално обновени до пролетта на 2017 г. ще бъдат 53 блока.Издадени са до момента 32 разрешителни за строеж на блокове или групи от сгради, още 4 са в процес на проектиране.Кметът на Кюстендил не изключи възможността, общината да е сред водещите в България, по процент обновени жилищни сгради по Националната програма....

11% от жителите на област Кюстендил живеят под прага на линията на бедност

Размерът на линията на бедност в област Кюстендил за 2015 г. е 290 лв. средномесечно на лице от домакинство, като под прага на линията на бедност е живяло 11.0% от населението на областта или около 14.1 хил. лица, информират от отдел "Статистически изследвания- Кюстендил". През 2015 г. област Кюстендил се нарежда на 14 място в страната по размер на линията на бедност. Линията на бедност общо за страната e 325.83 лв. Под прага на бедност е било 22.0% от населението на България.Най- ниската линия на бедност се наблюдава в областите Кърджали и П...

Съветниците в Кюстендил ще търсят съдебни заседатели и ще гласуват промени в бюджета

Общински съвет- Кюстендил ще гласува вътрешни, компенсирани промени в Бюджета за 2016 година и в списъка за капиталови разходи, за откриване на процедура за избор на съдебни заседатели за района на Районен съд- Кюстендил,както и Годишния план за ползване на дървесина от общински гори през 2017 година. Сесията започва в 14 ч., в конферентната зала на парк хотел "Кюстендил". Дневният ред включва над 20 докладни, сред които актуализиране на годишната програма за разпореждане с общински имоти и инвестиционен проект свързан със зоологическата град...