23.10.2016

Печалбата на банките е нараснала до над 1 млрд. лв. към края на август

Повишението спрямо осемте месеца на миналата година е с 327 млн. лв.