25.10.2016

9000 хектара частни гори има на територията на ДГС-Габрово

Над 12 000 частни горски имоти има на територията на Държавно горско стопанство-Габрово. Те се простират на повече от 9000 хектара. С това Габровският регион е сред районите с най-голяма концентрация на частни възстановени горски имоти. За 8-месечието на 2016 служители на ДГС-Габрово са издали общо 63 констативни протоколи и актове заради нарушения, установени в частни горски територии и 23 - за нарушения в държавни гори. Всички сигнали са придвижени по надлежния ред до съответните институции. Като превенция на нарушенията, чийто брой е по-голя...

Още

Във Воден и Горско стопанство-Сеслав са най-старите дървета в 5 области

17 898,5 хектара от горите, стопанисвани от Северноцентралното държавно предприятие /СЦДП/, са на възраст над 120 години. Това съобщават от пресцентъра на предприятието, полагащо грижи за държавните гори в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. Около 240 000 ха са държавните гори, стопанисвани от лесовъдите на СЦДП, а общата горска площ в района е 380 000 хектара. Най-много вековни гори има на територията на Държавните горски стопанства – Габрово, Буйновци, Воден-Или Хисар, следвани от стопанствата в Бяла и Кубрат. ДГС – Г...