23.06.2018

Хората в неравностойно положение ще получават топла храна от днес до Нова година

От днес до 31-ви декeмври започват да действат обществени трапезарии за хора в неравностойно положение. В цялата страна те ще могат да получават топла храна за обяд. От Фонд "Социална закрила" към Министерството на труда и социалната политика се осигурява финансиране по 2 лева и 30 стотинки на ден на човек. Общият финансов ресурс, осигурен за проектите, е до 600 000 лв. За цялата страна са одобрени 33 проекта за разкриване на обществени трапезарии.

Още

Горещи