20.05.2018

КЕВР разпореди 2% ръст на цената на природния газ

С решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), считано от 1 октомври 2016 г., се утвърждава цена на природния газ, по която общественият доставчик следва да го продава на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, в размер на 286,60 лв./1000 куб.м, или 30.80 лв./MWh, без акциз и ДДС. Това съобщиха от пресцентъра на КЕВР.Новата цена на природния газ е с 1,97% по-висока от досегашната за третото тримесечие на годината, като увеличението е с 5,52 лв./1000 куб.м.Към цената за четвъртото тримесечие на 20...

Още

Горещи