22.05.2018

Открива се груповият лов на дива свиня

Груповият лов на дива свиня се открива на 1-ви октомври (събота) и ще продължи до втората неделя на януари следващата година. Популацията на дивата свиня на територията на Североизточно държавно предприятие, което стопанисва държавните гори в областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен, е изключително стабилна. Положените грижи от страна на ловните и горските стопанства в обхвата на предприятието са предпоставка за богатите запаси от този вид дивеч и добрите резултати при провеждането на ловните излети. Интерес...

Още

Горещи