21.05.2018

Три училища в Кюстендил ще имат маломерни паралелки

Общински съвет прие три училища от община Кюстендил да имат маломерни паралелки, съгласувано с Регионалното управление на образованието в Кюстендил. Минималният брой ученици за паралелка от 1- 4 клас е 16, а за 5- 8 клас е 18 деца.ОУ "Даскал Димитри" имат 3 маломерни паралелки, в 4- ти клас с 13 ученици, в 6- ти клас с 16 и в 7- ми клас със 17 ученици.ОУ "Христо Ботев" има 14 деца в паралелка 2- ри клас и 14 ученици в паралелка в 3- ти клас.ПГ по селско стопанство иска одобрението и финансирането на маломерна паралелка в 11- ти клас, с 13 учени...

Още

Горещи