19.06.2018

Нови перспективи пред металургичната индустрия у нас

Обемите на производство в металургията у нас вече надминават тези отпреди промените от края на 80-те години. Производителността на труда на един зает е три пъти по-висока от средната за страната. Международна конференция, посветена на металургичната индустрия разкри неподозирани факти, разби митове и очерта перспективите пред бранша като пред високотехнологично и екологично производство. Форумът събра десетки утвърдени специалисти от Европа, с представители на родния бизнес, образованието и науката. Повече за тенденциите и перспективите сега чуйте в репортажа на Наталия Ганчовска в звуковия файл.

Още

Горещи