19.06.2018

БФБ спира търговията с акции на Албена инвест холдинг от 12 септември *

Молбата за спиране на търговията е във връзка с откритото производство по преобразуването на Албена инвест холдинг АД чрез вливането му в Албена АД

Още

Горещи