20.06.2018

Всичко съвпада

Тъкмо прехвърлях през ума си всички "за" и "против" прилагането на похват №8 за отклоняване на 1 (един) лев от семейния бюджет за закупуване на бира от супера, когато на вратата се позвъни. Изругах и отворих, беше някакъв смътно познат, с костюм. - Добър ден! Търся Пенка! - каза ми ...

Още

Горещи