18.06.2018

"Милениум Клуб България" с нова кампания

"Милениум Клуб България" поставя началото на кампанията "Краят на прехода". Сдружението на младите българи в чужбина обръща фокуса си от периода на социалистическото минало към настоящите и бъдещите стратегически проблеми на страната. Целта на сдружението е да провокира обществена дискусия по стратегическите цели за развитието на България през следващите десетилетия, отърсени от историческия товар и с поглед към настоящите ключови проблеми на обществото. Ще бъдат привлечени международни експерти, социолози, политолози, историци и икономисти за неутрален прочит на съвременната ни история, за да бъдат открити основни ценности, които българското Милениум поколение да реализира през следващите години. Анализите и коментарите на експертите на клуба, както и на гост-лекторите ще бъдат публикувани на уебсайта на кампанията.

Още

Горещи