18.06.2018

Обновяват четири училища в Шумен с европари

Започва обновяването на четири училища по проект "Подобряване на образователната инфраструктура в Шумен" по ОП "Региони в растеж". Той е на обща стойност 13 041 080 лева. Външното финансиране от Европейския фонд за регионално развитие е 10 812 918 лева, 1 908 162 лева е националното съфинансиране, а 320 000 лева осигурява от община Шумен. Проектът предвижда обновяване на образователната среда в СУ "Трайко Симеонов", СУ "Панайот Волов", СУ "Васил Левски" и НУ "Ил. Р. Блъсков". В училищата предстои подмяна на фасадна дограма, врати и радиатори. Ще бъде поставена топлоизолация и хидроизолация. По проекта е предвидено асфалтиране, ремонт на огради, озеленяване и осъвременяване на дворните пространства на четирите училища. Ще бъдат изградени достъпна среда и видеонаблюдение. В СУ "Трайко Симеонов" ще бъде построен и външен асансьор. Там ще бъде изградена и кухня-"майка" за детските градини със средствата, осигурени от община Шумен....

Още

Горещи