21.06.2018

Българинът още е Андрешко, затова не се застрахова

Доц. д-р Григорий Вазов е основател и ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – първото специализирано висше училище в България в областта на финансите, застраховането, бизнеса, мениджмънта и маркетинга. Започва академичната си кариера през 1976 г. като асистент в катедра "Финанси и кредит" на СА "Д. Ценов" - Свищов. Два мандата е изпълнявал длъжността декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС. В периода 1991-1994 г. заема постовете съветник на министъра и зам.-м...

Още

Горещи