20.06.2018

Кръговите движения ще спасяват Добрич от вредни емисии във въздуха

Среднодневните концентрации на фини прахови частици в град Добрич през 2017 г. бележат намаление в сравнение с предходни години - се казва в отчета за изпълнение на Общинската програма за опазване на околната среда за м.г. Дните с превишения са основно през и първото и четвъртото тримесечие, което отново показва прякото влияние на битовото

Още

Горещи