21.06.2018

Нови правила за личните данни в ЕС

От днес, 25 май, в ЕС ще се прилагат нови правила за защита на данните. Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар: „Утре новите правила на Европа за защита на данните ще се превърнат в реалност. Неприкосновеността на личния живот на европейските граждани ще бъде по-добре защитена, а предприятията ще ползват един и същ набор от правила в целия ЕС. Надеждните правила за защита на данните са базата за функционирането на единния цифров пазар и за процъфтяването на интернет икономиката. Новите правила гарантират, че гражданите могат да имат доверие в начина, по който данните им се използват, и че ЕС може да се възползва максимално от възможностите,предлагани от основаната на данни икономика. Нашите нови правила за защита на данните бяха договорени поради конкретна причина: две трети от европейците бяха обезпокоени от начина, по който се обработваха данните им, и имаха чувството, че не могат да контролират информацията, която предоставят онлайн. Предприятията се нуждаят от яснота, за да могат да разгърнат дейността си в ЕС по безопасен начин. Неотдавнашните скандали с данните потвърдиха, че с по-строги и по-ясни правила за защита на данните постъпваме правилно в Европа“. Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова: „Личните данни са златото на 21-ви век. Ние оставяме данните си на практика с всяка направена стъпка, особено в цифровия свят. Що с...

Още

Горещи