19.06.2018

ЕК иска финансовият сектор да се включи в борбата с екологичните промени

С новите разпоредби ще се установяват показателите, по които да се определя дали дадена икономическа дейност е устойчива от природосъобразна гледна точка

Още

Горещи