25.06.2018

"Новият ден" на 24 май

Какво знае историята за празника 24 май и как се празнува днес сред младите, репортажи след 8ч.; Па­ме­т­ник на Ки­рил и Ме­то­дий ще бъ­де от­к­рит на 24 май в Бал­чик. Це­ре­мо­ни­я­та по от­к­ри­ва­не­то ще по­с­ле­д­ва из­ди­га­не­то на на­ци­о­нал­ния флаг в 9.45ч. При­кан­ват се вси­ч­ки бал­чи­к­лии и го­с­ти на пра­з­ни­ка да при­съ­с­т­ват на от­к­ри­ва­не­то на па­ме­т­ни­ка-репортаж; "Моето първо ученическо свидетелство" - една от образователните програми на Регионалния исторически музей в Добрич, която всяка година в дните от навечерието на 24 май до края на месеца събира най-малките ученици на тържество за получаване на първите им ученически свидетелства - репортаж; Грамотни ли сме? – отговорите дава Евелина Гечева от "Академика.бг" Пряко включване от празника във Варна в края на програмата.

Още

Горещи