18.06.2018

Над един милион българи са реализира туристически пътувания през първото тримесечие на годината

През първите три месеца на годината 1,002 милиона български граждани са реализирали туристически пътувания, нараствайки с 8,2% спрямо същия период на предходната година, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). Преобладаващата част от тези над един милион българи - или 84,2%,  са пътували само в рамките на нашата страна, 13,2% - само зад граница и 2,6% са пътували както в страната, така и в чужбина. Най-голям брой от пътувалите българи са били възраст между 25 и 44 години - 441,6 хиляди (или 44,1% от всички пътували лица), като във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната. Най-висок е този дял при лицата на възраст от 25 до 44 години - 900% от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина пък делът на пътувалите лица на възраст 15 - 24 години е най-голям - 20,5% от пътувалите в съответната възрастова група. Според НСИ по-голяма част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната (43,9%), така и в чужбина (47,9%) са били с цел "почивка и екскурзия". В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са били тези за храна - 37,9%, докато в чужбина са били разходите за транспорт - 33,5 на сто. През първите три месеца на 2018-а година средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е бил в размер на 186,23 лева в рамките на нашата страна и 577,12 лева в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са били средно 156,38 лева в страната и 946,21 лева в чужбина.

Още

Горещи