20.06.2018

Масово съставят актове за неправилно паркиране. Какво да правите?

Слушатели на Радио Кърджали  ни съобщиха, че получават покани, прикрепени с  чистачките на автомобилите, да се явят в КАТ, за да им бъде съставен акт за установяване на административно нарушение  за  неправилно паркиране. Често поканите са поставяни на автомобили, паркирани в идеалния център на Кърджали - до Регионалното управление на горите. Какви възможности за защита имате, ако  не сте извършили нарушение. Поканихме в студиото на Радио Кърджали адвокат Георги Белев. Ще чуете, че може да запишете и обясните в акта, че имате възражения, в тридневен срок от издаването на акта за установяване на административното нарушение може да напишете възражение. Възможно е също да обжалвате издаденото наказателното постановление, свързано с неправилно паркиране, пред съответния районен съд.  Чуйте подробностите от звуковия файл: 

Още

Горещи