25.06.2018

ВАРИАНТ 1 БЕШЕ ИЗТЕГЛЕН ЗА ВТОРАТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА МАТУРА НА ДВАНАДЕСЕТОКЛАСНИЦИТЕ

Вариант 1 от два възможни беше изтеглен за матурата за дванадесетокласниците, която е втората задължителна по предмет, избран от тях. Днес и седмокласниците се явяват на изпит - на национално външно оценяване по математика. За втория задължителен изпит зрелостниците са избирали между предметите математика, физика, химия, география, история, биология, философия и чужд език. Учениците от професионалните гимназии могат да не се явят на този изпит. Законът за предучилищното и училищното образование позволява като оценка на него в дипломата им да се запише средноаритметичната стойност от оценките, получени на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация. По всеки от предметите учениците отговарят на въпроси с избираем и на такива със свободен отговор. По история, география, философия и чужд език се изисква и създаване на текст, а по математика – решаване на задачи.

Още

Горещи