19.06.2018

В Луковит се провежда международна конференция, организирана от Камарата на строителите в България

Инвестициите и подобряването на инфраструктурата в Северна България се обсъждат днес на международна конференция в Луковит. Тя е организирана от Камарата на строителите в България. Сред участниците са Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие към Европейския парламент, както и министърът на околната среда и водите Нено Димов. По време на форума ще се разискват актуални въпроси относно настоящи и бъдещи инвестиции в сферата на инфраструктурата, трансграничното сътрудничество, потенциал и перспективи за строителния бранш в Северна България, публично-частни партньорства, регионална политика на Европейския съюз, както и възможности за развитие на региона и механизми за използване на финансови инструменти. В дискусионната кръгла маса ще участват представители на Камарата на строителите и други браншови организации, областни управители и кметове на общини от Северна България.

Още

Горещи