20.06.2018

„Алтерко“ няма да разпредели дивидент от печалбата за 2017 г.

Печалбата за миналата година в размер на 549 хил. лв. отива във Фонд „Резервен“

Още

Горещи