22.06.2018

Държавно предприятие ще поеме управлението и стопанисването на язовирите

С пълно единодушие депутатите приеха на първо четене промените в Закона за водите. Само един народен представител се въздържа.  Те предвиждат държавата да носи отговорност за язовирите. След влизането на закона в сила общините ще имат три месеца да решат кои язовири да запазят за стопанисване и кои да прехвърлят. След изтичането на този срок ще бъде създадено държавно предприятие, което да поеме собствеността и стопанисването както на общинските язовири, както и върху останалите съоръжения - държавни и частни, при желание на собствениците им.  Въвежда се категоризация на язовирите. Те се разделят на малки и големи, като по този начин се дава възможност за регламентиране на различните изисквания по поддръжката и безопасната им експлоатация. 

Още

Горещи