21.06.2018

Първо заседание по делото срещу решението да не се добива газ в Генерал Тошево

Във Варненския административен съд се проведе първото заседание по жалбата на дружеството "Русгеоком БГ" срещу решението на варненската екоинспекция да отхвърли инвестиционно предложение, свързано с добива на газ в района на община Генерал Тошево.  Според жалбата на "Русгеоком БГ" решението на Регионалната инспекция за опазване на околната среда във Варна е издадено при допуснати съществени процесуални нарушения, които са  довели до невъзможност жалбоподателят да изрази позицията си по отрицателните становища на институциите. Съдът остави без уважение исканията на седем граждани от региона за конституирането им като заинтересовани страни по делото. Решението може да бъде обжалвано пред ВАС в седемдневен срок.  Експертният съвет на Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите във Варна реши на 25 януари, че в Генерал Тошево няма да се добива природен газ. Основният мотив на експертите е, че от евентуална подобна дейност има опасност от замърсяване на водоносните хоризонти, а и хората от региона протестират срещу намерението на фирмата.

Още

Горещи