18.06.2018

909 лв. средна заплата в Шуменско?

Средната брутна месечна работна заплата за Шуменска област за март е 909 лева, съобщават от статистиката. Така област Шумен заема девето място сред 28-те области на страната. Средното възнаграждение в областта остава значително по-ниско от това за страната, което за месец март 2018 г. е 1 107 лева. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София - 1505 лв., а с най-ниско е област Видин - 723 лева. През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна брутна работна заплата в Шуменска област намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. с 0.9% до 874 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление са „Финансови и застрахователни дейности“, „Операции с недвижими имоти“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Образование“, а най-голямо увеличение се наблюдава в „Добивна промишленост“, „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Административни и спомагателни дейности“. Наетите по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на март 2018 г. достигат 44 311.

Още

Горещи