19.06.2018

ОТБЕЛЯЗВАТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

Институтът по биологично разнообразие и екосистемни изследвания на БАН (ИБЕИ-БАН) организира форум, посветен на Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май. Събитието под надслов „Екосистеми и екосистемни услуги“ ще се проведе в Големия салон на БАН, ул. „15 ноември“ №1, съобщиха от академията. То е съпроводено и с изложба, която илюстрира основните резултати от проектите на ИБЕИ-БАН за оценка на екосистемните услуги. Биологичното разнообразие е превърнало Земята в уникално обитаемо място и има важно значение за обезпечаване благосъстоянието, прехраната и културната цялостност на хората. Така услугите, които екосистемите предоставят, играят ключова роля за оцеляването и благоденствието на човечеството. Целта на форума е да очертае значението на оценката на екосистемните услуги за хората и устойчивото развитие, ролята на България в международната мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания и възможностите за съвместна работа на научни, държавни, частни институции и НПО в областта на екосистемните услуги. По повод събитието Доц. д-р Анна Ганева, Директор на ИБЕИ-БАН каза: „ИБЕИ–БАН е водещ национален научен център за изследване и опазване на биоразнообразието и екосистемните услуги в България. В това свое качество институтът изпълнява мисия с голяма обществена значимост, която осъществяваме на базата на прагматичен подход и нови методики на изследване. В периода 2015-2017 г. работихме по няколко проекта за картиране и оценка на екосистемните услуги, предоставяни от екосистеми като влажни зони, водни тела (сладководни и морски), тревни, дюнни, скални екосистеми. Възложител беше Министерството на околната среда и водите (МОСВ), а финансирането е от националния бюджет и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.“ Форумът „Екосистеми и екосистемни услуги“ е съпътстващо събитие на европейската среща “Интегрирани европейски инфраструктури за дългосрочни екосистемни изследвания”, която ще се проведе в София на 23-25 май 2018 г. Домакин е ИБЕИ-БАН, който е и член на мрежата за дългосрочни екосистемни изследвания. http://www.bgnes.com/bylgariia/obshchestvo/4587154/

Още

Горещи