21.06.2018

Конференция по маркетинг за млади учени в ПУ "Паисий Хилендарски"

„Маркетингът и международните икономически отношения в съвремието – тенденции, перспективи и предизвикателства“ е надсловът на Националната студентско-докторантска конференция, чиито домакин е  Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“.  Форумът се организира от  Факултета по икономически и социални науки, а финансирането е от фонд "Научни изследвания" към  университета. Студенти, докторанти и млади учени от различни висши училища ще представят постигнати научни резултати, нови идеи и намерения за бъдещи съвместни проекти. Тематичните направления са: „Маркетингът във висшето образование“; „Маркетингови комуникации“; „Маркетингов мениджмънт“ и „Потребителско поведение“.                                                                                                                                         Участниците в конференцията ще получат сертификат, а значимите доклади ще бъдат включени в специално електронно издание. Председател на организационния комитет на конференцията е проф. д-р Велин Станев, а участници са преподаватели и докторанти от ПУ „Паисий Хилендарски“ и УНСС.

Още

Горещи