19.06.2018

Неочакван ръст на много вреден за озоновия слой газ

Той е забранен от 1987 г. и доскоро количеството му атмосферата е спадало трайно

Още

Горещи