23.05.2018

АЕЖ и Уницеф - България представят наръчник за медиите как да отразяват темите с деца

Журналистите  трябва да задават примера на политиците и на обществото за етика. Това каза в предаването ни "Преди всички" Ивайло Спасов от Уницеф България, които, заедно с Асоциацията на европейските журналсти, организират международна конференция децата и медиите.  "Преди няколко години направихме изследване сред децата и как медиите отразяват проблемите на децата. Там се вижда много категорично, че едни от най-големите нарушения наистина се случват на страниците на вестниците, на екрана на телевизорите. Това в повечето случаи не е умишлено. Искам да подчертая, че не съм срещал досега в практиката си журналист, който целенасочено да иска да нарушава детски права. Работата е там, че всеки професионалист, независимо в каква сфера, включително медиите, имат нужда от подкрепа, защото всеки работи в забързано ежедневие с много приоритети и много различни задачи и невинаги има време дори за адекватна преценка кое е в най-добрия интерес на детето.  Уницеф е именно световната организация, която има мандат да отстоява най-добрия интерес на детето. Затова заедно АЕЖ направихме този наръчник и правим тази конференция, защото искаме не да не да получаваме медиите, ада помогнем, да сме партньори".  Според Спасов нарушаването на детските права често става на страниците на вестниците и по екраните на телевизиите, но това не е целенасочено. От Уницеф и АЕЖ са подготвили специален наръчник, който да дава насоки при отразяването на подобни теми .  Иван Радев от АЕЖ допълни: "Не искаме да налагаме език и термини, които да се използват или да не се използват. По-скоро искаме да привлечем вниманието към ролята на езика, към ролята на речника. Искаме журналистите, които разгърнат този наръчник, професионалистите, които работят с него, да се опитат да се поставят в обувките на децата, на героите от своите репортажи и да помислят как употребата на думи и изрази може да се отрази върху психиката на героя на техния материал". 

Още

Горещи