24.05.2018

С почти 5% се е увеличил броят на новородените в Ловешка област

Населението на Ловешка област е намаляло с близо две на сто през 2017 г. спрямо 2016 г. и с над 6 на сто спрямо 2013 г., показват статистическите данни.  Към 31 декември 2017 г. населението на областта е било 126 961 души, което е 2 261души по-малко от 2016 г. Данните сочат, че продължава процеса на остаряване на населението, изразяващ се в увеличаване на дела на жителите на 65 и повече навършени години. Хората в трудоспособна възраст са 55.4% от населението на област Ловеч, което е с 2 на сто спрямо предходната година.  С почти 5% се е увеличил броят на новородените, а със 7,5% са нарадвали починалите жители на областта.

Още

Горещи