27.05.2018

Насърчават неправителствени организации да участват в поддържането на зелени зони в Карлово

Целта на проекта "Подобряване на биоразнообразието и екосистемните услуги в градска среда за по-устойчиви градове" е да бъде оценена ролята на зелените територии. Община Карлово насърчава неправителствени организации да участват в поддържането на зелени зони в града. "Правихме проекти с младите хора за подновяване на изоставени паркове. Училищата също работят, поставяйки къщички за птици и хранилки в парковете, т.е. стремим се да поддържаме природното богатство, което имаме", обясни Цветина Захарлиева - координатор на проекта. Подготвени са карти на цялата зелена инфраструктура за района на община Карлово. "По-добра поддръжка на зелените зони като по този начин могат да бъдат ограничени от една страна болести, вредители и инвазивни видове, които нахлуват чрез човешката дейност, а от друга страна чрез по-добрата поддръжка на тези паркове съответно и населението се чувства по-удовлетворено", добави Доцент Миглена Желянски - директор на Института за гората.

Още

Горещи