25.04.2018

Нови 15 милиона евро ще подкрепят развитието на индустриалните клъстери в България

Около 100 съдействащите  в страната 15 милиона евро са инвестирани  за насърчаването и развитието им чрез миналия програмен период. В момента изпълняват договори за 6 милиона и половина, а нови 15 милиона евро престои  да бъдат усвоени. Въпреки финансовата  подкрепа обаче все още има редица слабости при по- голямата част от клъстерите, посоча заместник-министърът на икономиката Александър Манолев: „слаби или недостатъчно развити добри връзки с науката, недостатъчно популяризиране на Българските клъстерите в чужбина, слабо обвързаност с регионалното икономическото развитие, недостатъчни обучение, информираност, мотивация на предприятията за ползата от устойчивото съществуване на клъстерите.“ . като позитивни примери заместник-министъра посочи мебелния и телекомуникационни клъстер, Аутомотив клъстер и клъстер средно горе.“, посочи  заместник-министърът на икономиката Александър Манолев.

Още

Горещи