23.04.2018

НПО алармира за надстрояване на софийската телефонна палата

Неправителствената организация Спаси София алармира, че в Направление "Архитектура и градоустройство" е публикувано одобрен и съгласуван от главния архитект работен устройствен план, предвиждащ Телефонната палата на ул. Гурко да се надстрои с един етаж.

Още

Горещи