25.04.2018

Расте безработицата в Силистренско

14,1 % е равнището на безработица в Силистренска област през януари. Това показват данните на Регионалната служба по заетостта. Спрямо края на декември е отчетен ръст от 0,7 процентни пункта. Най-висок е делът на хората без препитание в община Кайнарджа – близо 36 на сто, а най-нисък в община Силистра – около 8 %. През януари на работа са постъпили 295 безработни. От тях 89 са на възраст до 29 години, а 12 са с намалена трудоспособност. Обявените работни места са 243, предимно в държавното управление, преработващата промишленост, хуманното здравеопазване и социалната работа.

Още

Горещи