23.06.2018

Войводите обявиха война на гадините

Програма за борба с насекоми, гризачи и птици, които пренасят болести, ще внесе ВМРО в Общинския съвет. Стратегията е за 4-годишен период, до 2021 година, и

Още

Горещи