23.06.2018

Явор Алексиев: Разделянето на страната на 4 района на планиране има най-голяма икономическа логика

Преди дни бяха представени новите идеи за райониране в България. Новите предложения на регионалния министър са съобразени с предстоящия нов период за планиране и разпределянето на средствата от европейските структурни фондове след 2020 г. до 2027 г. Първият възможен вариант предвижда 5 региона на планиране. Вторият вариант предлага 4 икономически района. Третият вариант предвижда запазване броя на районите, но с променен обхват. Според икономиста Явор Алексиев, и трите варианта на реформа са достатъчно добре премислени, но реализирани до 2020 г., каквато е идеята, биха стъпили на стари статистически данни и може да се окаже, че след преброяването през 2021 г. няма да съответстват с изискванията за броя и структурата на населението. Най-малко значимо от гледна точка на регионалното развитие е точно това разделение, то ще има своя ефект по линия на европейските средства. Не би трябвало цялата регионална политика да зависи от европейските средства. Икономиката се случва въпреки и паралелно с европейските средства, а те сами по себе си не са достатъчни да обърнат един или друг район, икономическото и социалното състояние. За реалната икономика ще са по-важни следващите реформи - общинската и фискалната децентрализация.  Разделянето на страната на 4 района на планиране в най-голяма степен отразява социално-икономическото ниво на развитие на регионите и съдържа най-голяма икономическа логика, смята Алексиев. За целите на икономическото развитие трябва да се работи най-вече по инфраструктурната свързаност.  Целия репортаж чуйте от звуковия файл.

Още

Горещи