25.05.2018

БНБ отчита влошаване на платежния баланс на страната през ноември 2017 година

През ноември 2017 година платежният баланс на България излезе на дефицит, като в рамките на първите единадесет месеца на изминалата година той остава позитивен, но бележейки известно влошаване спрямо същия период на 2016-а година, показват данни на Българската централна банка. Балансът по текущата и капиталова сметка на България през ноември излезе на дефицит в размер на 103,4 млн. евро спрямо излишък за 197,2 млн. евро точно преди година (през ноември 2016-а). За първите единадесет месеца на 2017-а година салдото по текущата и капиталовата сметка остава положително и в размер на 2,9497 млрд. евро (5,8% от прогнозирания БВП), но спрямо излишък за цели 3,8798 млрд. евро (8,1% от БВП) през същия период на 2016-а година. В рамките на ноември салдото само по текущата сметка е също отрицателно и възлиза на 155,2 млн. евро спрямо излишък за 162,4 млн. евро година по-рано, докато в рамките на първите единадесет месеца на изминалата година текущата сметка е на положителен баланс от 2,5231 млрд. евро (4,9% от БВП), но спрямо излишък за 2,8359 млрд. евро (5,9% от БВП) през периода януари – ноември 2016 година. Търговското салдо на нашата страна през ноември е отрицателно и размер на 301,6 млн. евро спрямо дефицит за 75,2 млн. евро преди година, като от началото на 2017-а година търговското салдо е на дефицит от 1,5632 млрд. евро (3,1% от БВП) при дефицит за едва 829 млн. евро (1,7% от БВП) за същия период година по-рано. През ноември от нашата страна са изнесени стоки за 2,3488 млрд. евро, което представлява повишение с 201,9 млн. евро (повишение с 9,4%ю) в сравнение с износ за 2,1468 млрд. евро през ноември 2016 година. През първите единадесет месеца на миналата година експортът на стоки се повишава с 2,725 млрд. евро (добър растеж с 12,9%) до 23,7972 млрд. евро спрямо износ за 21,0722 млрд. евро преди година, когато износът се повиши на годишна база с 4,2 на сто. В същото време вносът нараства през ноември с 428,3 млн. евро (с цели 19,3% годишно) до 2,6503 млрд. евро спрямо внос за 2,2221 млрд. евро година по-рано, като за първите единадесет месеца на 2017 година вносът нараства с 3,4592 млрд. евро (повишение с 15,8%) до 25,3604 млрд. евро спрямо същия период на миналата година, когато вносът беше в размер на 21,9013 млрд. евро. През миналия ноември салдото по услугите е положително и в размер на 72,6 млн. евро спрямо положително салдо за 99,8 млн. евро преди година, като за периода януари – ноември 2017-а положително сладо се свива до 2,9591 млрд. евро (5,8% от БВП) спрямо положително салдо за 3,0338 млрд. евро (6,3% от БВП) за същите единадесет месец на предходната година. Капиталовата сметка през ноември е положителна и в размер на 51,8 млн. евро спрямо позитивен баланс от 34,8 млн. евро преди година. За януари – ноември 2017-а година капиталовата сметка е на излишък от 426,5 млн. евро (0,8% от БВП) спрямо позитивна сметка за 1,0439 млрд. евро (2,2% от БВП) година по-рано. Според данни на БНБ финансовата сметка през ноември е на дефицит от 85,8 млн. евро при положителна стойност от 590,4 млн. евро през ноември 2016-а, като от началото на миналата година финансовата сметка е положителна и в размер на 1,8148 млрд. евро (3,6% от БВП) спрямо излишък за 4,1586 млрд. евро (8,6% от БВП) за същия период на 2016-а година. Преките чуждестранни инвестиции в страната се повишават през ноември с 32,2 млн. евро при понижение със 7,6 млн. евро точно година по-рано, като от началото на 2017-а година те са в размер на 883,7 млн. евро, но с 2,4% по-малко, отколкото преките чуждестранни инвестиции за 905,2 млн. евро през периода януари – ноември 2016 година. Най-големите нетни преки инвестиции в нашата страна за първите единадесет месеца на 2017-а година са дошли от Холандия (за 735,7 млн. евро), Швейцария (за 126,7 млн. евро) и Германия (за 68,2 млн. евро). През ноември резервите на БНБ намаляват с 32,2 мнл. евро при намаление със 7,6 млн. евро през ноември 2016-а, като от началото на 2017-а година възлизат на 883,7 млн. евро (1,7% от БВП) и са по-ниски с 21,5 млн. евро спрямо преките инвестиции за 905,2 млн. евро през същия период на 2016-а година.

Още

Горещи