21.05.2018

Смениха зам.-директорите на Следствието

Трима зам.-директори на Националната следствена служба (НСлС) бяха назначени от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, съобщиха от ВСС. Тримата са Магдален Тошев Маринов - прокурор, завеждащ-отдел "Специализиран" във Върховна касационна прокуратура, Юлиана Петкова Кацарова-Чорбаджиева - прокурор във ВКП и Ивелина Христова Христова - следовател в Национална следствена служба. Магдален Тошев има общ юридически стаж над 26 години в органите на съдебната власт. Заемал е последователно длъжностите: младши прокурор в Районна прокуратура - Пловдив; прокурор и заместник на районния прокурор в Районна прокуратура - София; прокурор в Софийска градска прокуратура; съдия в Окръжен съд - София; прокурор и заместник-градски прокурор; прокурор във ВКП и завеждащ отдел "Специализиран". Юлиана Петкова Кацарова-Чорбаджиева има общ юридически стаж над 25 години в органите на съдебната власт. Заемала е следните длъжности: прокурор в Районна прокуратура - София, прокурор в Софийска градска прокуратура, прокурор в Апелативна прокуратура - София, прокурор във ВКП и завеждащ-отдел във ВКП. Ивелина Христова Христова има общ юридически стаж над 20 години в органите на съдебната власт. Заемала е последователно следните длъжности: следовател в Столична следствена служба; прокурор в Районна прокуратура - София, следовател в НСлС. Досегашните заместници на НСлС - Лъчезар Пенев и Кънчо Митев подадоха оставка и тя бе уважена. К...

Още

Горещи