26.05.2018

Парламентът ще ратифицира договора за добросъседство с Македония

Парламентът ще започне своята работа с ратификацията на договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония. Точка първа в дневния ред на Народното събрание  е ратифицирането на документа, подписан на 1-и август 2017 година в Скопие от министър-председателите на България и Македония, като това е обвързващ юридически документ между двете страни, който урежда трайно и стабилно добросъседските отношения и стремежа за развитие на сътрудничеството помежду им. За сключването на договора е демонстрирана и широка парламентарна подкрепа към българското правителство от всички политически сили. България следва политиката на добросъседски и приятелски отношения и всестранно сътрудничество с Република Македония като независима и суверенна държава. С договора се определят основните принципи, на базата на които ще се развиват двустранните отношения - уважение, доверие, разбирателство, добросъседство, взаимно зачитане на интересите на двете държави и отчитане на общата история. Важен момент представлява и създаването на съвместната мултидисциплинарна комисия по историческите и образователни въпроси. Договорът създава и правна основа за осъществяване на съвместни чествания на общи исторически събития и личности, насочени към укрепването на добросъседските отношения. 

Още

Горещи