21.05.2018

Публично обсъждане на проектобюджета на община Каварна на 12 януари

14 838 000 лева е размерът на приходите и разходите в проекта за бюджета на община Каварна през 2018 година. Планът за собствените приходи е 6 411 000 лева, а постъпленията от централния бюджет са над 8 146 000 лева. Предвижда се целевата субсидия за капиталови разходи да е в размер на 585 000 лева. От имуществени и други данъци крайморската община очаква да събере над 2,4 милиона лева. Над 4 милиона лева се очаква да са неданъчните приходи. Как ще се харчат парите в местната хазна през годината, гражданите могат да разберат на предстоящото публично обсъждане на проектобюджета, насрочено за 12 януари от 11 ч. в заседателната зала на общинската управа. От днес до 11 януари жителите на общината могат да правят предложения, препоръки, както и да изразят своето мнение в деловодството  или на електронния адрес на община Каварна - obshtina@kavarna.bg . Параметрите на проектобюджета за 2018 г. могат да се видят на сайта на общината, в секция „Бюджет и финанси“.

Още

Горещи