25.04.2018

Нова система в ЕС ще разкрива кой стои зад тютюневите изделия

Европейският съюз прие единна за цялата общност система за наблюдение и проследяване на цигарите и другите тютюневи изделия. Чрез нея страните членки се задължават да въведат механизми за маркиране - отпечатване и/или друг тип закрепване върху опаковката - на индивидуален код. С него се обозначава, че това е легално произведено тютюнево изделие. Целта е да се избегне както нелегалната търговия с цигари, така и националните бюджети да не се лишават от данъци. Решението е взето на 15 декември,...

Още

Горещи